Hoppa till sidans innehåll

Vålds-/drogpolicy


Falkenbergs Tennisklubbs vålds- och drogpolicy

Dokumentet för utskrift

Falkenbergs Tennisklubb är en ideell idrottsförening med en stor ungdomsverksamhet och som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och god social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i idrott och god kamratskap. Detta ställer särskilda krav på att ledare, förtroendevalda, äldre aktiva och föräldrar fungerar som goda föredömen när det gäller våld och droger. Ett led i detta arbete är att ha en vålds- och drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för alla i föreningen.

Vålds- och drogpolicyn ska visa vad Falkenbergs Tennisklubb står för och vara ett rättesnöre för föreningens handlande om vålds- eller drogproblem skulle uppstå. Allt våld, narkotika och dopning är förbjudet ska vara en självklarhet i föreningen. Som förening ska vi alltid ställa upp som stöd tör våra medlemmar oavsett problem.

Grundregler

Tobak och Alkohol
Ledare och förtroendevalda ska tänka på hur och när de nyttjar tobak. Att röka eller snusa i samband med träning eller tävling för ungdomar är inte lämpligt. Föreningen ska inte medverka till att ungdomar får en positiv syn på tobak och alkohol.

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak i föreningens organiserade aktiviteter.

Om vi skulle upptäcka att våra ungdomar under 18 år använt tobak gör vi på följande sätt:

• Samtal med den berörda och kontakt med föräldrarna
Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol i föreningens organiserade aktiviteter. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:
• Samtal med den berörde och kontakt med föräldrarna
• Vid misstanke om större problem tar vi kontakt med sociala myndigheter
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av föreningens ledare och/eller förtroendevalda gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal
• Erbjuder hjälp och stöttning
• Om inget av ovanstående hjälper kan uppdraget fråntas den berörde
Ansvaret för att dessa regler följs har Falkenbergs Tennisklubbs styrelse.

Narkotika, dopning och våld
Narkotika, dopning och våld är förbjudet enligt lag och givetvis även i Falkenbergs Tennisklubb.

Narkotika och dopning kanske inte är så förekommande inom idrotten tennis, medan fysiskt och psykiskt våld finns överallt och går ner i åldrarna. Mobbning kan innebära att man utsätts för såväl fysiskt som psykiskt våld. Falkenbergs Tennisklubb ska arbeta för att mobbning och rasism inte förekommer i föreningen eller att någon av våra medlemmar utsätter utomstående för detsamma!

Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar använder narkotika eller dopningspreparat eller att någon utsätts för våld enligt ovan, så är var och en ansvarig för att styrelsen informeras. Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för de åtgärder som behöver vidtas:

• Omgående samtal med berörd person. Om den berörde är ungdom kontaktas även målsman.
• Kontakt tas även med sociala myndigheter och polis.
• Kontakt med Svenska Tennisförbundet (Gäller endast dopning).
Ansvaret för att dessa regler följs har Falkenbergs Tennisklubbs styrelse.

Denna drogpolicy skall anslås på klubbens hemsida och anslagstavla samt att varje medlem informeras om vålds- och drogpolicy.

Alla medlemmar, ledare och förtroendevalda ska informeras om att Falkenbergs Tennisklubb har en vålds- och drogpolicy.

 

Styrelsen för Falkenbergs Tennisklubb Oktober 2016Det finns inget album kopplat till denna sida.

Lunchtennis 

Anmäl dig här:

Tisdagar kl 12:00-13:00

Fredagar kl 12:00-13:00

Medlemsansökan

 Banbokning

 

 

 

Grand slam sponsorer

 


 

 

 

 
 
 
 
           
           
           
           

Postadress:
Falkenbergs TK - Tennis
Falkenbergs Tennisklubb, Elvägen 9
31140 Falkenberg

Besöksadress:
Elvägen 9
31140 Falkenberg

Kontakt:
Tel: 0346711088
E-post: This is a mailto link

Se all info