Hoppa till sidans innehåll

2015


ÅRSMÖTE 2015 - Kallelse
I Falkenbergs Sparbanks samlingslokal
TORSDAG 29/10 KL. 19.00.
Anmälan till mötet görs via E-post till : This is a mailto link
FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 29 OKTOBER 2015
ÅRSMÖTE 2015
I Falkenbergs Sparbanks samlingslokal
TORSDAG 29/10 KL. 19.00.
Anmälan till mötet görs via E-post till : This is a mailto link
FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 29 OKTOBER 2015
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokollljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av Föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan *) samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/
      räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
       a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
       b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsenA för en tid av 2 år;
       c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
       d) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
       e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
        f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
        g) sammankallande för beslutande kommittéer.
13. Övriga frågor
*) Här anges bl.a. vilka kommittéer som man vill ha under året.
 

  

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:36 Skribent: Jan-Olof Sandberg

Lunchtennis 

Anmäl dig här:

Tisdagar kl 12:00-13:00

Fredagar kl 12:00-13:00

Medlemsansökan

 Banbokning

 

 

 

Grand slam sponsorer

 


 

 

 

 
 
 
 
           
           
           
           

Postadress:
Falkenbergs TK - Tennis
Falkenbergs Tennisklubb, Elvägen 9
31140 Falkenberg

Besöksadress:
Elvägen 9
31140 Falkenberg

Kontakt:
Tel: 0346711088
E-post: This is a mailto link

Se all info