Hoppa till sidans innehåll

2009


Rapport från årsmötet för verksamhetsåret 2009

 

Mötet hölls 19/10 2009 i Sparbankens lokaler. 25 medlemmar kom till mötet.

Sparbankens vice vd Bengt-Olof Isaksson hälsade alla välkomna och gjorde en kort presentation av banken och dess nuvarande verksamhet och läge.

Carina Werner inledde årsmötet med presentation av kvällens program och en sammanfattning av de viktigaste klubbhändelserna under det gångna året.

Därefter vidtog sedvanliga förhandlingar. Dagordningen accepterades och inbjudna Rie Boulund, Socialnämndens ordförande, valdes till ordförande för årsmötet. Åke Hansson valdes som sekreterare.

Carina föredrog verksamhetsberättelsen och Jan Odqvist förvaltningsberättelsen.

Ingemar Davidsson läste upp revisorernas berättelse. Styrelsen lämnades ansvarsfrihet för det gångna året.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad.

Styrelsen får till uppgift att fastställa en verksamhetsplan.

Budgeten för 2010 föredrogs av Jan Odqvist.

Det fanns inga styrelseförslag eller inkomna motioner.

Därefter följde valen.

Till ordförande för ett 1 år omvaldes Carina Werner.

Till tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år valdes Stefan Alexandersson, Åsa Spängs och Lars-Erik Bengtsander.

Jan Odqvist, Ingvar Bengtsson och Åke Hansson kvarstår ett år sedan förra årsmötet.

Till suppleanter i styrelsen på 1 år valdes Ola Gavin och Madeleine Helgesson.

Till revisorer blev det omval av samtliga, Kurt Andersson och Ingemar Davidsson samt suppleant Leif Alexandersson.

Till valberedning omvaldes Lars-Roland Persson, Hans-Peder Thonäng och Lars Andrén. Lars-Roland fortsätter som sammankallande.

Carina Werner valdes som ombud till SDF-möten (Svenska- och distriktsmöten).

Till sammankallade i kommittéer valdes: Stefan Alexandersson för Juniorkom., Ingvar Bengtsson för det som nu ska heta Anläggningskommittén (Hall- och Stadionkommittéer är nu sammanslagna), Lars-Erik Bengtsander för Marknadskom., Åsa Spängs för Tävlingskommittén (som varit vakant några år), Stefan Gerhardsson för motionskom., Katarina Bengtsson för Damkom. Vakanta platser blir det i Trivsel-, Veteran- och Utbildningskommittéerna. Styrelsen ges i uppgift att försöka få fram namn till dessa vakanser.

Inga övriga frågor fanns och mötet avslutades med blommor och tack till kvällens ordförande Rie Boulund.

 

Stipendier utgavs till tre juniorer som är rankade inom topp 10 i Sverige: Denny Stanojevic, Erika Hansson och Gabriella Boboc. Denny kunde inte närvara och ta emot sitt pris. Han är f n på en tävlingstour i Fjärran Östern. Erika och Gabriella fanns dock på plats och tog emot pengar och blommor.

Till Årets Junior hade utsetts Denny Stanojevic.

 

Banken bjöd sedan på kaffe med tilltugg. Det blev en riktigt trivsam klubbkväll.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Lunchtennis 

Anmäl dig här:

Tisdagar kl 12:00-13:00

Fredagar kl 12:00-13:00

Medlemsansökan

 Banbokning

 

 

 

Grand slam sponsorer

 


 

 

 

 
 
 
 
           
           
           
           

Postadress:
Falkenbergs TK - Tennis
Falkenbergs Tennisklubb, Elvägen 9
31140 Falkenberg

Besöksadress:
Elvägen 9
31140 Falkenberg

Kontakt:
Tel: 0346711088
E-post: This is a mailto link

Se all info